In Curahuasi is door Diospi Suyana ook een school gebouwd: Colegio Diospi Suyana. 

Dit had meerdere redenen. Een reden is dat er op deze manier christelijk onderwijs kan worden geboden in Curahuasi.

De tweede reden was dat werd opgemerkt dat veel jonge buitenlandse gezinnen hun werk in het ziekenhuis opgaven omdat er geen geschikt onderwijs voor hun kinderen was.

Wij hebben bij ons kennismakingsbezoek de school bezocht. Het is echt een prachtig complex. De school omvat zowel een basisschool als een middelbare school. Ook is er een kleuterschool (kindergarten) voor kinderen vanaf 3 jaar. Ongeveer 10% van de kinderen is afkomstig uit zendingsgezinnen. De overige kinderen zijn afkomstig uit het dorp zelf.

Al het onderwijs is in het Spaans. Wij zijn benieuwd hoe snel onze kinderen het Spaans leren. Te horen aan mensen om ons heen zullen zij het sneller oppakken dan wij, zelfs al zullen wij eerst een aantal maanden taalcursus volgen.